Utviklingsprosessen

Utviklingsprosessen er tilpasset etter erfaringer med stegvis fremrykning mot ferdig system ved hjelp av en prototype. Prototypen er starten på det som er det ferdige systemet og inneholder gradivis flere funksjoner og detaljer etter hvert. De deler som er ferdig kan vises og diskuteres underveis slik at omforent form og detaljfunksjonalitet utvikles i samarbeid mellom nøkkelpersoner og utvikler underveis. Det gir bedre samforståelse, styrer unna misforståelser i utviklingen og gir bedre kvalitet i løsningen for brukerne, sammenlignet med satsvis utvikling, der detaljspesifikasjonene må lages på forhånd.

På kartet vises stegene i en normal utviklingsprosess av et mindre system. Det er mulig å skreddersy en relativt omfattende databaseløsning ved hjelp av en kort serie 2 timers møter mellom utvikler og nøkkelpersoner. Selv om utvikler vil være intenst engasjert i utviklingsperioden, kan bidraget fra travle nøkkelpersoner stort sett begrenses til til disse møtene. Det bør derfor ikke være noen flaskehals i gjennomføringen.

Når så testperioden er over og systemet er godkjent og satt i produksjon i sin første versjon, vil brukerne komme systemet nærmere og kunne få behov for større eller mindre tilpasninger. Slik videre utvikling av systemet er normalt svært greit å realisere. Det er jo ingen andre brukermiljøer som må konsulteres før man gjør slike grep.

Del denne siden med andre!

Share on FacebookShare on Twitter